Bookmark this site E-Mail us Facebook Linkedin

Program konferencije

DRUGA KONFERENCIJA PRIVATE EQUITY U JUGOISTOČNOJ EUROPI FINANCIRANJE KOMPANIJA U KRIZNA VREMENA
utorak, 23. veljače 2010., hotel Westin Zagreb

7.30
Registracija sudionika

8.00Private Equity prezentacija (uz doručak)
Pregled nove EU directive (AIFM) i promjena zakonskog okvira u Hrvatskoj 
Silvije Čipčić-Bragadin, Vice President CVCA and Lawyer, Law Office Čipčić-Bragadin

Ima li Hrvatska neiskorištenih potencijala u privlačenju private equity i venture kapital ulaganja? 
Željko Perić, Direktor, CAPER

Trendovi ulaganja fondova rizičnog kapitala u CEE / SEE
Daniel Schmidt, Predsjednik uprave, Center for Private Equity Research (CEPRES)

09.00 Uvodna riječ
Tomislav Gavazzi, Direktor, Infoarena

09.05Pozdravna riječ
Mirna Marović, Predsjednica, Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (HVCA)

09.10Svečano otvaranje
Jadranka Kosor, Predsjednica Vlade RH
Đuro Popijač, Ministar, Ministarstvo ekonomije, rada i poduzetništva

09.30Može li država / javni investitor uspješno potaknuti razvoj ulaganja fondova rizičnog kapitala? 
Uvodne prezentacije:
Đuro Popijač, Ministar, Ministarstvo ekonomije, rada i poduzetništva
Thomas Meyer, Direktor, Europska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (EVCA)

Panel diskusija:

 • Zašto i kako treba državnim poticajima potaknuti razvoj venture kapital tržišta?
 • Kakva su bila iskustva zemalja u kojima se takvi poticaji primjenjuju, uključujući Izrael, Mađarsku i Tursku?
 • Što očekujemo od najavljenih inicijativa u Hrvatskoj, Srbiji, Bugarsko i Turskoj?

Moderator: Mirna Marović, Predsjednica, Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (HVCA)

Sudionici panela:
Đuro Popijač, Ministar, Ministarstvo ekonomije, rada i poduzetništva, RH (MINGORP)
Traycho Trajkov, Ministar, Ministarstvo ekonomije, energetike i turizma, Bugarska (očekujemo potvrdu)
Thomas Meyer, Direktor, Europska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (EVCA)
Jose Romano, Investicijski manager i Direktor ureda u Turskoj, Europski investicijski fond (EIF)
Yigal Erlich, Osnivač i partner, Yozma, Izrael

10.45Pauza za kavu

11.10Koliko je regija Jugoistočne Europe privlačna za ulaganje fondova rizičnog kapitala?
Uvodna prezentacija:
Vladimir Bosiljevac, Teaching Fellow, Department of Economics, HARVARD UNIVERSITY

Panel diskusija:

 • Kako je kreditna kriza utjecala na private equity i venture kapital ulaganje u regiji? Da li se vidi izlaz iz krize?
 • Kako i zašto ulagati u regiju? Zašto ne ulagati u regiju? Kako usporediti ulaganje u regiju Jugoistočne Europe sa drugim tržištima u nastajanju? Da li će se zemlje regije jednako brzo oporaviti od krize? Očekujete li da se određene zemlje i tržišta brže oporave od krize i zašto?
 • Da li je kriza prilika da u zemljama gdje dominiraju bankarski krediti poduzetnici počnu tražiti alternativne oblike financiranja? Da li je kriza prilika za razvoj private equity i venture kapital financiranja potpomognuto javnim i privatnim inicijativama?
 • Kako private equity i venture kapital fond menadžeri stvaraju dodanu vrijednost? Ima li dovoljno private equity i venture kapital fondova u regiji?
 • Kakva je trenutna tržišna situacija sa prikupljanje sredstava za private equity i venture kapital fondove? Ima li ulagača? Kada očekujemo osnivanje novih private equity i venture kapital fondova u regiji?
 • Gdje vidite potencijal ostvarivanja povrata u regiji? Koja tržišta će nas ugodno iznenadi privlačenjem private equity i venture kapital ulaganja u 2010. godini?

Moderator: Giovanni Amodeo, Editor MERGERMARKET EMEA and Wealthmonitor
Sudionici panela: Ioannis Tsakiris, Head of the Region, Regional Business Development, EIF
Troy Weeks, Principal Banker, Equity Funds Group, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Vladimir Bosiljevac, Teaching Fellow, Department of Economics, HARVARD UNIVERSITY
Matjaz Schroll, Executive Director, TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP
Magdalena Šoljakova, Croatia Country Officer, International Finance Cooperation (IFC)

12.00Perspektive pan-europskih private equity fondova:
Financiranje širenja poslovanja i preuzimanja
Panel diskusija:

 • Kako je kreditna kriza utjecaja na nova i postojeća private equity ulaganja? Da li su vrednovanja poduzeća dosegla dno? Da li je započelo pravo vrijeme za kupnju?
 • Koje su najperspektivnije mogućnosti ulaganja (države / sektori)?
 • Koliko je moguće koristiti financijsku polugu? Da li očekujete da će se mogućnost zaduživanja ikada vratiti na nivo ostvaren u 2007. godini?
 • Kako private equity fondovi stvaraju dodatnu vrijednost?
 • Što je to mezanin financiranje i koliko je dostupno poduzećima u regiji? Koje su prednosti uključivanja mezanin financiranja u financijsku strukturu private equity ulaganja? 
 • Koja su Vaša očekivanja za 2010. godinu?

Moderator: Boris Maleshkov, Bureau Chief for Southeast Europe, ISI Emerging Market DealWatch

Panelisti: Jozsef Köver, Partner, Managing Partner, 3TS CAPITAL PARTNERS
Claire Chabrier, Partner, Private Equity Eastern Europe, AMUNDI
Stefan Tzvetkov, Director, MID EUROPA PARTNERS
Piotrn Nocen, Managing Partner, RESOURCE PARTNERS
Niklas Pichler, Investment Direcctor, MEZZANINE MANAGEMENT

13.00Ručak

14.00Venture kapital: Koje su prilike za ulaganje u mala i srednja poduzeća? 
Panel diskusija:

 • Kako je kreditna kriza utjecaja na nova i postojeća private equity ulaganja? Da li su vrednovanja poduzeća dosegla dno? Da li je započelo pravo vrijeme za kupnju?
 • Koje su najperspektivnije mogućnosti ulaganja (države / sektori)?
 • Što očekujete od državnih i javnih inicijativa da se potakne razvoj venture kapital ulaganja?
 • Kako private equity fondovi stvaraju dodatnu vrijednost?
 • Koja su Vaša očekivanja za 2010. godinu?

Moderator: Giovanni Amodeo, Editor MERGERMARKET EMEA and Wealthmonitor
Sudionici panela: Borislav Škegro, Partner, QUAESTUS
Marko Lesić, Partner, NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERS
Jure Mikuž, Partner, RSG CAPITAL
Jonathan Cooper, Partner, NOBEL EQUITY PARTNERS
Neven Dujić, Managing Director, KBC PRIVATE EQUITY (očekujemo potvrdu)
Salvator Levis, Partner, 7L CAPITAL PARTNERS (očekujemo potvrdu)

15.00Ulaganje u poduzeća u ranim fazama razvoja:
Kako iskoristiti neiskorišteni potencijal venture kapitala?
Panel diskusija:

 • Koje su mogućnost za ulaganje u poduzeća u ranim fazama razvoja (države / sektori)? Koje su prepreke?
 • Kako je kreditna kriza utjecala na moguća nova ulaganja u poduzeća u ranim fazama razvoja? Što je sa poduzećima u koja su već uložena venture kapital sredstva?
 • Da li smatrate da je venture kapital ulaganje u poduzeća u ranoj fazi razvoja klasičan slučaj tržišnog neuspjeha? Koliko su važne državne potpore ili potpore drugog javnog investitora da bi se moglo pokrenuti venture kapital ulaganja u poduzeća u ranoj fazi razvoja?
 • Koje private inicijative postoje da bi se razvilo venture kapital ulaganje u poduzeća u ranim fazama razvoja? Ulaže li se dovoljno u programe istraživanja i razvoja?
 • Koja su Vaša očekivanja za 2010. godinu?

Moderator. Guy Norton, Contributing Editor, BUSINESS NEW EUROPE

Panelisti: Dalibor Marijanović, Director, Business Innovation Centre Croatia (BICRO)
Domagoj Oreb, RUDJER INNOVATIONS
Senka Bobić, Director General, SEAF Croatia
Nikola Stefanović; Director General, SEAF South Balkan Fund
Clare Munck, General Manager, European Business Angel Network (EBAN)
Ivana Maršić, Predsjednica, Hrvatska mreža poslovnih anđela (CRANE)
Damir Sabol, Osnivač Iskona i poslovni anđeo

15.45 Pauza za kavu

16.15Koji su sektori najprivlačniji za private equity i venture kapital ulaganja u regiji?
Prezentacije:
Potencijal restrukturiranja poduzeća: Što private equity može i ne može učiniti da spasi poduzeća regije? 
Dorian Macovei, CRG CAPITAL
Potencijal ponavljanja uspjeha Yozme: Može li regija uspješno razviti visokotehnološki sektor zahvaljujući venture kapitalu?
Yigal Erlich, Osnivač i Partner, Yozma, Izrael

Ima li regija potencijal za razvoj čistih tehnologija koje doprinose očuvanju okoliša?
Panel diskusija:

 • Koji su sektori trenutno najatraktivniji za private equity i venture kapital ulaganje? Koji sektori nisu atraktivni? Možete li usporediti atraktivnost pojedinih sektora prema zemljama regije?
 • Kakav je potencijal za restrukturiranje poduzeća? Što private equity može i ne može učiniti da pomogne posrnula poduzeća u regiji?
 • Koji je potencijal regije da razvije visokotehnološki sektor potpomognut venture kapital ulaganjem? Mogu li se visokotehnološka poduzeća regije tržišno natjecati na globalnoj razini?
 • Koji je potencijal regije da razvije sektor ulaganja u „čistu proizvodnju“ odnosno nove tehnologije profitabilne proizvodnje s ciljem očuvanja okoliša? Možemo li radeći dobro raditi i profitabilno? Kolika je važna prednost prvog poteza u ulasku na tržišta alternativnih izvora energije?
 • Koliko su atraktivni za private equity i venture kapital ulaganje tradicionalni sektori, poput sektora trgovine, zdravstvene skrbi i telekomunikacija?
 • Koja su Vaša očekivanja za 2010. godinu?

Moderator: Samuel Barton, Managing Editor, REAL DEALS, tbc

Sudionici panela: Dorian Macovei, CRG CAPITAL
Hrvoje Crnogorac, Senior Banker and Investment Manger, Telecoms, Media & Technology, EBRD
Peter Siretz, TAM Team Coordinator Western Balkans, EBRD
Tomislav Matić, Partner, QUAESTUS
Marko Makek, Partner, NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERS
Tatjana Zabasu, Investment Director, RSG Capital
Ratko Mutavdžić, Public Sector Lead, MICROSOFT
Mario Orasche, Managing Partner, EAGLE VENTURES
Dan Lupu, Investment Director, INTEL CAPITAL

17.45Zaključna razmatranja
Mirna Marović, Predsjednica, Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (HVCA)

18.00Završetak konferencije


Ulaz za korisnike

Registriraj se za besplatan pristup forumu, newsletteru i informacijama o događanjima!

Zaboravili ste lozinku?

Registriraj se i postani novi korisnik!

Ulaz za Članove

Zaboravili ste lozinku?

Postanite novi član!

© 2005 - 2019 HVCA sva prava pridržana

Izrada Internet Stranica - Dizajn i CMS TOL TEAM

VentureXchange in SEE